← Terug naar overzicht

Politiek actief als student in Utrecht

Over de stad waarin je woont heeft menig mens graag wat te zeggen. Het kan gaan over de aanleg van wegen, de openingstijden van publieke plekken of officiële regelgeving. Dit zijn voorbeelden van onderwerpen waar iedereen een eigen mening over heeft. Vele beslissingen over de dagelijkse gang van zaken liggen in handen van de Utrechtse lokale politiek. Lijkt het jou gaaf om je meer te verdiepen of zelfs inspraak te hebben in de Utrechtse besluitvorming? In deze blog lees je over de verschillende mogelijkheden die er zijn voor studenten.

Een kijkje in de keuken

Als je geïnteresseerd bent in de politieke besluitvorming in Utrecht zijn er verschillende mogelijkheden om eens een ‘kijkje in de keuken’ te nemen. Net als in alle andere Nederlandse gemeenten, vertegenwoordigt de gemeenteraad de belangen van de inwoners bij het besturen van de stad. Door contact met inwoners, ondernemers en organisaties verzamelen de gemeenteraadsleden ideeën. Over deze ideeën discussiëren ze in raadsvergaderingen en nemen ze belangrijke besluiten. Als die besluiten vervolgens worden uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders, controleert de gemeenteraad of zij zich aan de afspraken houden.

Iedere vier jaar worden door de inwoners van Utrecht 45 raadsleden verkozen. Sinds 2018 bestaat de Utrechtse gemeenteraad uit 12 politieke partijen. Elke donderdag vergadert de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar en kun je bijwonen. Neem eens een kijkje in de agenda van de gemeenteraad om te kijken wanneer er gesproken wordt over een onderwerp dat jou aanspreekt.

Daarnaast organiseert de raad regelmatig raadsinformatiebijeenkomsten. Dit zijn bijeenkomsten waarbij de raad directe input vraagt van de inwoners over een bepaald onderwerp. Elke inwoner van Utrecht is hier van harte welkom mee te praten!

Politieke jongerenorganisaties

Vind je alleen een kijkje niet genoeg? Wil je graag met gelijkgestemden praten over de politiek en de belangen van je stad? Dan kun je ervoor kiezen lid te worden van een politieke jongerenorganisatie (pjo). Dit zijn organisaties die zijn opgericht om jongeren (tussen 14 en 27 jaar oud) politiek bewust te maken en enige inspraak te geven. Het zijn onafhankelijke organisaties met een moederpartij boven zich: de partijen zoals je ze uit de Tweede Kamer kent.

Vrijwel iedere partij in het Nederlandse parlement kent een politieke jongerenorganisatie. Deze pjo’s hebben afdelingen over het hele land. Allen zitten ook in Utrecht. Als je weet bij welke partij jouw denkbeelden aansluiten, kun je lid worden van de aansluitende jongerenorganisatie. Vervolgens kun je deelnemen aan allerlei gave, leerzame activiteiten. Denk aan het bijwonen van congressen, het schrijven van opiniestukken en het voeren van debatten. Van deze activiteiten leer je ontzettend veel! Na een aantal jaar lidmaatschap schuif je dan ook gemakkelijk door naar lidmaatschap van de ‘officiële’ politieke partij. 

PolitiekFabriek

De PolitiekFabriek Utrecht (PFU) is een stichting die is opgericht met acht politieke jongerenorganisaties in Utrecht. Het is een neutraal platform waarbinnen deze deelnemende organisaties activiteiten organiseren die bijdragen aan het bereiken van hun gemeenschappelijke doelen(en) en voortkomen uit een gezamenlijk opgestelde visie en missie. De PFU is dus niet verbonden aan een organisatie of partij, maar is erop gericht om Utrechtse jongeren over het algemeen te betrekken bij politieke en maatschappelijke vraagstukken.

Wil je dus graag politiek actief zijn, maar weet je nog niet welke partij jouw voorkeur heeft? Bezoek dan eens een activiteit van de PFU!

Stemmen!

De allersimpelste manier om politiek invloed uit te oefenen is natuurlijk door te stemmen! Hoewel je invloed indirect is, telt echt elke stem mee. De eerstvolgende verkiezingen zijn de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Ga die dag dus naar de stembus en breng jouw stem uit!