Algemene voorwaarden

De redactie van het Studentensteden besteedt continue aandacht aan de samenstelling van de inhoud van onze sites.

Studentensteden publiceert geen uitingen die strijdig zijn met wettelijke bepalingen of met de eisen van goede smaak, of uitingen die onnodig schade berokkenen aan personen of organisaties. Bijdragen waarin sprake is van onderbouwde aantijgingen aan het adres van personen, worden alleen geaccepteerd indien zij met naam en functie zijn ondertekend.

De redactie is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van de site. De meningen op het Studentenstedenplatform geven niet de mening of het beleid van Studentensteden weer.

De redactie behoudt zich wel het recht voor ingezonden materiaal of reacties in te korten en aan te passen of zelfs, indien de spelregels niet in acht worden genomen, geheel te verwijderen.

Ondanks de zorg van de redactie voor de inhoud is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig is of onjuistheden bevat. Eventuele onjuistheden kunt u melden bij de redactie op contact@studentensteden.nl

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.
De inhoud van deze website mag niet zonder toestemming worden gedistribueerd. Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website van en van alle inhoud daarvan, berust bij Studentensteden tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

 

Lees ook de complete algemene voorwaarden van Studentensteden